Alpina KE 90 og Alpina KB 90

Alpina er den optimale bandsaga med breibånd teknologi, forhold til pris, kvalitet og kapasitet. Datastilverk er standars utrustning.

Max diameter 90 cm. 80mm sagblad. Bølgeskurd er inga problem. Saglengda er 6,7 m, men denna kan forlenges med 2,5 m modular. Blir levera med 18,5 kw el. motor (KE 90) eller 35hk bensinmotor (KB 90). Vekt 1,2 - 2,5 t.

Dette er vår rimelegaste sag som er profft utstyrt. Kan enkelt byggjast ut fullutstyrt på et seinere tidspunkt, om ein ynskjer å koma i gang til en lågast mogleg kostnad.

 

Alpina KE90