Bavaria SE 135

Bavaria SE har vore i produksjon sidan 1997 og egnar seg for saging av alle type treverk. 

Saga er "skrudd" i sammen hovudsakleg av galvaniserte delar for å unngå sveising. Grunnen til dette er for å enklast mogleg bytte ut komponent.

Dette er Serra sin mest allsidige sag som dekker de ulike behovene til en norsk og en afrikansk sagfører.

Pris på førespurnad.

3bea91ca91