25 år med båndsag

 

På over 25 år har Serra klart å utvikle seg fra å vera ein tysk bedrift til å bli eit internasjonalt firma som sel sager i store deler av verda og har ssjølvstendige forhandlarar i 75 land!

 

Sidan Serra har hatt så stor oppslutning rundt om i verda har det også skapt et varierande behov når man får kunder som lever i store klimaforskjeller, som ifra Afrika til Sibir. 
Det har difor vore viktig for Serra å utvikle et varierende utvalg av bandsager som tilfredstiller dei ulike krava, om man eig et stort sagbruk eller sager på hobbybasis.

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 15.29.22

 

Videoen under viser bilder av produksjon og hvilke muligheter man har med de ulike Serra sagene.