Montana ME og Montana MD 90

Tysklands mest solgte breibandsag! Levers med dieseldrift (MD90) eller elektrisk (ME90)

Sagtårnet er ganske lik med Alpina, men ramma er heilsveisa og er av tyngre konstruksjon for kontinuerlig profesjonelt bruk.

 

Montana MED 90