Om Serra Norge

Før Serra Norge kom til, dreiv Arild og Anne-Lise eit sagbruk saman. På dette sagbruket bruka dei ei Serra bandsag.
Etter ei stund fekk dei i 1998 tilbod av Serra om å bli forhandlerar for desse bandsagene i Noreg, noko som resulterte i grunnleggelsen av Serra Norge.

Fordelen med at Serra Norge sit på erfaringsbasert kunnskap er at me kan koma med egne erfaringar om sagene slik at du finner den bandsaga som passar for deg.

 

Serra er eit stort internasjonalt firma som er i stadig utvikling. Serra Norge har nær kontakt med hovudkontoret i Tyskland om nye sager som kjem og evt. forbetringar slik at me skal vera oppdatert for våre kundar.

Bandsagene har stor variasjon på størrelse og bruksområde, og Serra Norge tar derfor inn sager som passar for hobbybrukarar og for store sagbruk.

Serra Norge finner du i Vinje kommune i den lille bygda Øyfjell.

Serra-raud

tor-eivind-sagar_lightbox_image